Spain 2016


Each of the thumbnails below is a link to the original photo together with its file name, date and time, comment (if provided), location and a little map of the area where the photo has been taken (if available). A click opens another tab or window with navigation links — previous and next — allowing to proceed back and forth with the show of all the photos. It also provides the START link to begin automatic advance of images, whose speed is then controlled by FASTER and SLOWER links. STOP breaks automatic advance and brings back the previous and next links.


Każda miniaturka poniżej jest linkiem do zdjęcia wraz jego nazwą, datą, podpisem (jeśli został sporządzony), umiejscowieniem i niewielką mapką okolicy, gdzie zdjęcie zostało zrobione (jeśli współrzędne geograficzne są dostępne). Kliknięcie miniaturki otwiera nowe okno lub zakładkę przeglądarki z linkami nawigacyjnymi — previous i next — umożliwiającymi przegląd zdjęć w przód i w tył. Jest tam rownież link START rozpoczynający automatyczny przegląd zdjęć, przy czym szybkość przeglądania można regulować za pomocą linków FASTER i SLOWER. STOP przerywa przegląd automatyczny i przywraca linki previous i next.
Powered by Photo-and-Map-Show
www.000webhost.com